teisipäev, 31. oktoober 2017

I veerandi viimane päev

Esimese veerandi lõpetasime orienteerumisega Meriväljal, koos 4.a klassiga.


Õpetajad jaotasid õpilased segarühmadesse. Laste ülesanne oli Merivälja kaardi järgi läbida 15 punkti, kus oli vaja teha telefoniga selfi kogu grupist ja tänava sildist kus punk asus. Aega oli kaks tundi. 
 
 

Kooli jõudes pidid rühmad oma pildid laadima google drive-i ja jagama neid oma õpetajaga. Orienteerumise eesmärk oli kinnistada kaardiõpet, oskus kasutada digivahendeid, töötada rühmas ja kujundada liikumisharjumusi.

Pikk neljapaäev Täna oli meil seitse tundi. Kehalises kasvatuses tegime inimpüramiide. Mina sain olla kõige tippus, mulle see meeldis. Pea...