neljapäev, 31. mai 2018

Vahva neljapäev

Täna oli viimane päev koolis millal meil olid tunnid. Esimesel tunnil õpetaja küsis meilt, et kes käivad meie koolis trennides, huviringides või kooris. Teisel tunnil palus õpetaja meil teha paaristööd oma pinginaabriga. Me tegime oma viimati loetud raamatu põhjal tutvustuse. Pärast seda oli meil inglise keele tund. Viimasel klassitunnil andsime oma õpikud õpetajale ja viisime töövihikud ja vihikud koju. Kehalise kasvatuse tunni ajal jooksime parki. Seal mängisime võrkpalli taolist mängu, aga see oli alguses kahe ja hiljem kolme palliga. Sellel samal õhtul toimus meil kevadkontsert ja näitus. Me tegime oma õpetajale laulu ja esitasime selle kooli ees. Pärast kontserti läksime oma klassi ja sõime maitsvat kooki. Täna oli väga tore päev.

Kendra

kolmapäev, 30. mai 2018

Kaunis kolmapäev

Täna alustasime koolipäeva inimeseõpetusega. Seal me rääkisime väärtustest, suhetest ning reeglitest.
Järgmisel tunnil toimus loodusõpetus. Antud tunnis õppisime vulkaane ja maavärinaid. Kolmas tund oli klassitund. Sellel päeval tegime kokku ühe hindelise töö. Eelviimane tund oli ujumine. Alustuseks ujusime krooli, seejärel mängisime otsimismängu. Viimane tund oli inglise keel. Inglise keeles tegime tasemetöö vigade parandust.

Anettereede, 25. mai 2018

Huvitavalt nädalavahetusele

Täna ei olnud üsna tavaline reede. Toimus üsna palju huvitavat. Need kes tahtsid said teha endale rattalube. See ei olnud veel sõit vaid kirjalik töö. Täna oli ka muusika tund . Seal me tegime vaba lava. See tähendab, et me saime  kas laulda õpikust mõnda laulu või esitada midagi muud mida tahtsime. Toimus ka kunsti tund. seal me tegime tööd sirkliga. Joonistasime sellega paberile erinevaid ringe ja pärast värvisime seest ära. Tulid väga erinevad ja huvitavad tööd. Oli üks huvitav ja tore päev.

Liise

neljapäev, 24. mai 2018

Väsitav Neljapäev

Väsidav Neljapäev


Neljapäeval esimesel tunnil korrtasime matematikat.Sest meil oli suur test. Lisaks meil kehaline kasvatus ja inglise keel. Ja nägu pealkirjas  oli see väsitav päev.Mõned tegid liiklus testi milles ei saadud läbi. Inglise keeles harjutasime unid 1-2 testiks.Vahetunnis mängisime jalgpalli ja mõned kiikusit.

 

 

 

 

Juku Felix Kulbin


kolmapäev, 23. mai 2018

Vahva kolmapäev

Täna tuli õpetaja Maiki võistlustelt tagasi. Lisaks tegime matemaatikat. Matemaatikas kordasime liitmist, lahutamist, korrutamist ning jagamist. Teise tunniajal kordasime pindala ja ümbermõõtu. Kus me tegime töölehte. Looduses me rääkisime mandrist ning maailmajaost. Seal näitas õpetaja meili smart tahvlil pilte mandrist, maailmajaost ning kus elab kõige rohkem inimesi. Veel me kirjutasime palju asju vihkusse. Näiteks: mis asi on manner ning maailma jagu. Liskaks ujumises tegime pallimängu.Märten

teisipäev, 22. mai 2018


                             Tore teisipäev     

 

 Täna esimeses tunnis õppisime matemaatikat ja arvutasime pikki ridu. Järgmine tund oli muusika seal me kuulasime ühte juttu ja joonistasime pilte. Kolmandaks tunniks oli kehaline kasvatus. Selles tunnis me orienteerusime. Orienteerumises tehti neli tiimi ja ühes tiimis oli viis last. Kõige viimane tund oli vene keel. Seal me lugesime õpetajale ette juttu loomadest. Täna tegi õpetaja sellise reegli, et kes loeb jutu õigesti ette, see võib minna kohe koju. Mina sain teisena koju minna. Kokkuvõttes oli tore päev.
 
 
Andreas                                                 
                                                                     Pönev reede.
See reede oil viimane koolipäev sellel veerandil ja tutu oil väga hea kuna laupäeval hakkas vaheaeg. Reedel õppisime matemaatikat. Muusikas mängisime flööti ja laulsime ka.Me tegime töölehte eesti keeles. Väga palju me enam sellel päeval ei õppinud ja kodutöid ka ei anted. Kõik olid väga rõõmsad kuna algas vaheaeg,mida olime kaua oodanud.

esmaspäev, 21. mai 2018

Laevade pommitamine- mäng

Täna alustasime eesti keelega, kus tegime harjutava etteütluse. Järgmisel tunnil tegime eesti keele kokkuvõtva etteütluse. Kolmas ja neljas tund olid puutöö. Täna toimus tervel klassil oma klassis. Tegime filmiketta. See oli tore. Eelviimane tund oli loodusõpetus. Algul tegime lõputesti. Pärast mängisime laevade pommitamist. Viimane tund oli inglise keel. Seal tegime unit 6 testi.

Henri

neljapäev, 17. mai 2018

PÕNEV NELJAPÄEV 

Meil algas päev klassitunniga. Me tegime kolm klassitundi ühte raamatut mille pealkiri oli tähtkujud. Tähtkujudeks on:
Tahtkujud2.gif (300×300)
Me tegime raamatut kolm tundi järjest.Pärast raamatu tegemist algas meil inglise keel. Me kordsime inglise keeles sõnu ja me harjutasime ka was ja were'i. Pärast inglise keelt algas meil kehalise kasvatuse tund. Tüdrukud tegid kehalises sulgpalli viset ja poisid mängisid hokit.Me natukese aja pärat vahetasime, et meie mängisime hokit ja poisid lõid sulgpalli.Me võitsime tiimiga hokis 1-0. Mulle meeldis tänane päev, sest väljas oli väga kuum ilm.
Marta


kolmapäev, 16. mai 2018

Suur kolmapäev.

Sellel päeval läks meie õpetaja võistustele viieks päevaks.
Sellel kolmapäeval lugesime referaate.Referaadid olid kirjutatud planeetide kohta. Iga õpilane uuris kahte planeeti.
Ühes tunnis rääkis õpetaja meile ühe  looduse raamatu kohta, mille me pidime ise valmis tegema.
Veel kordasime matemaatikas pindala ja ümbermõõtu. Matemaatikas oli meil ka tõõleht.
Kehalises mängisime palli ja hüppasime kaugust.Hubert Liiv

teisipäev, 15. mai 2018

Põnev päev

Täna oli meil teiseks tunniks, aga teisel grupil esimeseks tunniks. Me alustasime oma kooli päeva sellega, et meie õpetaja tõi igale lapsele ühe atlase. Me vaatasime atlases maailmakaarti ja ja erinevaid teisi kaarte. Järgmisena algas meil muusika. Muusikas laulsime laule ja mängisime flööti. Peale seda läksime sööma ja siis kehalise. Kehaliseses jooksime parki ja parkis jooksime kuuekümne meetri jooksu. Peale kehalist läksime vene keelde kus lugesime hindele juttu ja lugesime uut juttu. Kui vene keel lõppes oli meie kooli päev läbi ja me läksime koju. See oli üks tore päev.


Marian
esmaspäev, 14. mai 2018

Teistsugune koolipäev

Esmaspäev hakkas matemaatika tunniga, seal õppisime kolnurga ümbermõõtu. Teises tunnnis rääkisime mis meil klassiga põnevat veel ees ootab. Järgmisel tunnil pidi toimuma meil käsitöö, aga selle asemel kordasime hoopis ilmakaari. Pärast ilmakaarte õppimist läksime õue, pidime jalutama ümber koolimaja ja mõtlema kuidas võiks kool välja näha pealtvaates. Lõpuks saime hakata joonistama koolimaja pealtvaaates, aga siis ei saanud enam keegi aru kuidas seda joonistama peaks. Viimaks saime joonistuse ikkagi valmis ja viisime õpetajale. Eelviimane tund oli meil loodus,  seal lugesime ette oma retsensioonid. Retsensioonid olid väga põnevad. Huvitav oli see, et me tegime retsensiooni esimest korda ja kõikidel olid nii head retsensioonid. Meie koolipäeva viimane tund oli inglise keel. Inglise keeles me kordasime ja vaatasime inglise keelseid videosid.

Karmen Lisette Lilienthal

neljapäev, 10. mai 2018

Raske neljapäev


Täna oli meil kuus tundi. Esimese tunni ajal tegime matemaatikat. Seal kordasime kirjalikku liitmist, lahutemist, jagamist ja korrutamist. Järgmise tunni ajal kordasime loodust. Kolmanda tunni ajal oli meil looduses tunni kontroll. See oli päris lihtne. Inglise keele tunni ajal tegime vihikusse ja kordasime sõnu. Järgmisel tunnil said kõik oma emadepäeva kingituse lõpetada. Kehalise asemel oli, aga hoopis fotojaht. Seal oli vaja teha sõnade järgi erinevaid pilte. See oli päris lahe. Päris tore päev oli kokkuvõttes.Cathy

kolmapäev, 9. mai 2018

Toimub või ei toimu?

Täna oli viis tundi. Meil lõppes küll kuuenda tunni ajal. Seda sest, et me saime tulla teiseks tunniks. Mina küll pidin tulema esimeseks tunniks, sest mul oli arenguvestlus. Esimesed kolm tundi olid klassitunnid. Järgnes ujumine. Kogu klass oli läinud ujumist ootama. Õpetaja oli hilinenud juba 15 minutit, siis tuli õppealajuhataja ja saatis kogu klassi õue. Ma olin parasjagu seiklusrajal kui ma nägin, et õpetaja tuli. Kahjuks jäi ujumine seekord ära. Loodan, et see toimub järgmine kord. Siis oli viimaseks tunniks inglise keel.


Gustav.

esmaspäev, 7. mai 2018

Huvitav esmaspäev

Täna rääkisime pindalast ja ümbermõõdust. Veel lõpetasime oma teema Maa kohta. Täpsemalt Maa,  Päikese- ja Kuuvarjutusest. Lisaks Maa pöörlemisest ja tiirlemisest. Peale selle tegime käsitööd, kus lõpetasid paljud oma emadepäeva kingituse.


Märten

reede, 4. mai 2018

Rõõmus Reede

Täna oli 1. tund matemaatika. Matemaatikas tegime igaüks endale paberilehele ühe ruutdetsimeetri ja ruutsentimeetri. Nendega mõõtsime oma laua ja päeviku pindala. Pärast seda tundi oli meil loodusõpetus. Seal õppisime jälle gloobust. Rääkisime, mis on nullmeridiaan, meridiaan, ekvaator ja paralleelid ehk rööbikud. Õppisime ka, et gloobusel saab kraadide järgi leida asukohti. Järgmiseks tunniks oli muusika. Täna laulsime ühte laulu mille oli kirjutanud Anu Röömel. Kuulasime ka laule mida õpetaja arvutist pani. Tunni lõpus mängisime ka flöödi peal ühte 3. klassi kevade laulu. Viimasel tunnil oli meil õue tund. Meid jagati 4. a klassiga gruppideks ja meile anti üks tööleht täita. Õpetaja palus ka, et me võtakime kaasa mõõdulindi, et me saaksime asju mõõta. Mõõdulindiga pidime mõõtma kujundeid, mida oli ümber koolimaja näha. Täna oli ikka päris rõõmus päev.


Kendra Tuusneljapäev, 3. mai 2018

Huvitav neljapäev

Neljapäev oli väga põnev ja huvitav.Meil oli loodusõpetus.Me õpisime gloobuse kohta, planeet Maa kohta ja kosmose kohta.

Matematikas õppisime pindala ja pindalaühikutest. Ja kõige lõpuks kehaline kasvatus, kus hüppasime kaugushüpet. Meil oli ka referaat planeetidest ja mina sain Saturni ja Neptuuni. Ja me ei valinud ise planeete, vaid me saime need loosiga. Referaadi pidime tegema vaheajal. Kosmos on huvitav. Päev oli põnev ja õpetlik.


kolmapäev, 2. mai 2018

Uus veerand peale minu sünnipäeva

Täna me tulime tagasi kooli. Ja eile oli minu sünnipäev. Täna meil jäi esimene tund ära mis tähendas seda, et me tulime teiseks tunniks. Esimesel tunnil läksid ujumise fiinali. Peale seda oli eesti keel. Pärast seda oli matemaatika ja kuna mul oli sünnipäev, siis ma sain õpetajalt joogipudeli ja jagasin teistele kommi. Peale matemaatikat oli ujumine kus me tegime teate ujumist ja me ujusime krooli, siis krooli jalgu koos palliga ja lõpuks pidi krooli ujuma 7 tõmbega ja siis kukerpallvees . Viimane tund oli inglise keel. Aga meie õpetaja oli ära ja meil oli ajaloo õpetaja Silver Fokin.  Oli pikk kooli päev aga  samas ka tore.
Axel

Tihe Teisipäev

Tänane päev oli päris tihe. Esimes tundi meil täna ei olnud, sest meil oli täna teiseks tunniks. Meie esimene tund oli matemaatika, kus m...