kolmapäev, 31. oktoober 2018

Üsna Tavaline Kolmapäev

Esimeseks tunniks oli inglise keel. Tegime raamatu kokkuvõtteid, õppisime uusi sõnu ja tegime harjutusi. Teiseks tunniks oli eesti keel. Eesti keeles tegime järele etteütluse. Järgmine tund oli vene keel. Seal kordasime kuusid jälle. Looduses rääkisime veest ja aurustumisest. Pärast seda oli inimese õpetus. Seal rääkisime globaliseerumisest. Ja viimaseks tunniks oli matemaatika. Seal tegime väikese kontrolltöö. Meie klass tegi paremini kui meie paraleel klass. Meie klassis oli nii palju 5-si.

esmaspäev, 8. oktoober 2018

     


                                                            Põnev esmaspäev

Täna oli meil seitse tundi. Esimene tund oli informaatika, seal täitsime kahte töölehte. Tehnoloogias tegime kõlapulkasid ja võinugasid. Kehalises kasvatuses me mängisime erinevaid jooksumänge ja harjutasime spordipäevaks kaugushüpet. Loodusõpetuses me rääkisime vee molekulidest ja aatomitest. Vene keeles kordasime tegusõnade pööramist ja vaatasime vene keelseid multikaid. Minu arust oli see põnev esmaspäev.


Andreas

pikk esmaspäev

täna oli meil seitse tundi ja minujaoks on see pikk päev. Kuna pooled tunnid mulle meeldisid oli see päev ka tore. Informaatikas me täitsime kahte töö lehte. Minu lemmik tund oli kehaline kuna seal sai palju mänge mängida. Looduses me aga rääkisime molekulidest ja vee omadustest. Meil oli ka käsitöö milles me kudusime nagu ikka, aga mulle meeldis see. Meil oli ka veel tunde aga nendest ei ole motet rääkida kuna need olid päris tavalised. Selline oligi, siis pikk esmaspäev.

neljapäev, 4. oktoober 2018

Pikk päev

Alustasime päeva muusika tunniga. Seal laulsime, õpetaja lastud muusika järgi pidime mõtlema, mis nendel muusikatel on sarnane ja mis erineb. Kui muusika kuulatud, saime oma energiat kulutada kehalise tunnis, pallivisetega. Nimelt oli meil kaugusvise. Informaatikas tegime kontrolltööd, meil oli tekst, kus pidime parandama kirjavead ja veel paar ülessannet. Ajaloos hakkasime tegema grupitööd,   kus pidime joonistama keskaja  inimesi ja nende kodusid, kus ja kuidas nad elavad. Matemaatikas tuletasime meelde kirjalikku lahutamist ja liitmist. Järgmiseks oli kirjandus, seal pidime valima endale tahvli pealt ühe looma, kellest pidime kirjutama ühe jutu "kui mul oleks üks päev....". Päeva lõpetas inglise keele tund, kus tegime sõnade peale testi.


Loore Lisette Sesmin

esmaspäev, 1. oktoober 2018

Pikk esmaspäev

Täna oli esimeseks tunniks arvutitund. Ma pidin seal vastama küsimustele. Järgmiseks tunniks tuli käsitöö, kus me kudusime salli. Selle järel tuli kirjandus ning me lugesime palju. Eesti keeles täitsime ikka töölehti. Kehalises tegin võrkpalli sarnaseid harjutusi. Loodusõpetuses anti meile kontrolltöö tagasi ja vene keeles õppisime aastaaegu.


Anette Raba

                   

Tihe Teisipäev

Tänane päev oli päris tihe. Esimes tundi meil täna ei olnud, sest meil oli täna teiseks tunniks. Meie esimene tund oli matemaatika, kus m...